Lisäämme perheiden hyvinvointia

”Perhekeskeisyys
ja lapsen etu
toiminnan kantavina
periaatteina”

Miinanpolku on aloittanut laitosmuotoisena perhekuntoutuksena Ruokolahdella, mutta toiminta on v. 2017 siirretty Turkuun, jolloin laitoskuntoutuksessa toimineet ideat on siirretty kotiin vietäviin avomuotoisiin palveluihin.

Toimintaideologia

Miinanpolulla asiakkaan etu on aina ensisijainen ja työtä tehdään positiivisuuden kautta, vahvistaen sitä mikä toimii ja tukee perheen jaksamista. Työskentelyn tavoitteena on tukea perhettä kokonaisvaltaisen elämänhallinnan ylläpitämisessä, arjen rakenteen kehittämisessä sekä lasten ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa.

Miinanpolku haluaa olla uudistamassa lastensuojelun sosiaalipalveluiden järjestelmää ja auttaa perheitä heidän omassa ympäristössään. Työskentely on tavoitteellista ja Miinanpolun arvojen mukaista.

Toimintaamme määrittelevät arvot

Valikko